SÚP MISO

MISO SOUP

味噌汁

17,000 VNĐ

ĐẬU NÀNH NHẬT

EDAMAME

枝豆

32,000 VNĐ